Комплексните биоактивни формули terrapia бяха представени по време на XIII Симпозиум на българското дерматологично дружество и II лятно училище...