Мисия

Екипът на ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД вярва, че добрите отношенията с партньори и клиенти се изграждат на основата на уважение и доверие. Стремежът ни е да растем чрез предоставяне на качество:

Качествени продукти за пациентите;

Качество на промоцията, базирана на медицински доказателства;

Качество на условията за работа на екипа и постоянното усъвършенстване на професионалните им умения.

Ние интегрираме честността, почтеността и бизнес етиката във всички аспекти на нашето бизнес функциониране. Съобразяваме всяка наша стъпка с нуждите на клиентите, защото успехът на нашите клиенти и партньори е успех и за нас.

Това означава прецизност в поддържането на баланс между високо качество в ежедневната работа и достъпност на терапията.

Нашите основни ценности

Да задоволим нуждите на българските лекари и пациенти от нови, иновативни молекули или утвърдени лекарствени продукти в липсващи до момента на пазара лекарствени форми;

Да предоставим на българските пациенти достъп до лечение от световна величина;

Да предоставим на българските лекари нови терапевтични подходи и достигане на нови хоризонти в лечението;

Да предоставим продукти от топ ниво.

Цели

Динамично развитие в областта на управлението на здравеопазването и разгръщането на силна база от ключови клиенти;

Увеличаване на активите и продажбите на компанията;

Изграждането и поддържането на добра репутация в областта на здравните услуги;

Стратегическо развитие чрез фокусиран подход, ориентиран към клиента и предоставяне на висококачествени продукти и услуги;

С грижа и отговорност към Вашето здраве.