Визия

„Да бъдем най-добрият доставчик на здравни грижи е пътят, по който сме избрали да вървим“.

За нас това означава предоставяне на най-добрите продукти и услуги в здравеопазването. С внимание развиваме нашите партньорски отношения с търговците на фармацевтични продукти, аптеките, лекарите, болниците, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), вярвайки, че само най-добрите продукти и услуги ще увеличат ефективността и качеството на грижите за пациентите.

Фарма Трейд БГ ЕООД стриктно спазва изискванията на Етичния Кодекс, който определя системата на ценности, норми и принципи, и ги следваме ежедневно. Наш дълг е да работим по най-високите стандарти с нашите колеги, клиенти и бизнес партньори. Това е израз на нашата отговорност като фармацевтична компания, чиито продукти влияят върху здравето и живота на пациентите.